Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Feketemágia

 

A fekete mágia lényege 

Az, aki a mágia eredetét, fejlődését, változatos megjelenési formáit akarja feltárni azzal a céllal, hogy bepillantást nyerjen a jelenségek lényegébe, hamarosan a metafizikus világnézetek labirintusában találja magát, ami aztán elkerülhetetlenül 


Az, aki a mágia eredetét, fejlődését, változatos megjelenési formáit akarja feltárni azzal a céllal, hogy bepillantást nyerjen a jelenségek lényegébe, hamarosan a metafizikus világnézetek labirintusában találja magát, ami aztán elkerülhetetlenül visszavezeti őt a mából az emberré válás több tízezer évvel ezelőtti időszakába, hacsak nem jóval régebbre, még az ember előtti időszakba (ld. Necronomicon - Halott Nevek Könyve). A szemlélődő itt az ősi sejtelmek olyan szférájába kerül, amelyen át megtalálja a lefelé vezető utat saját lelkének tomboló vulkánjába. Ebben az éjsötét szakadékban fellobban a tűzhányó magnetikus energiavihara, az innen szerzett elemi energia által kerül hatalmas lelkierők birtokába az onnan felbukkanó ember, akinek a feladata, hogy aztán bánni is tudjon vele. E mély és látványos fordulat során, a lélek alapjainak a megközelítésekor átélhetjük, hogy mit jelent a fekete és a fehér mágia közötti határvonal. Ha felületesen közelítjük meg, csupán ugyanannak az éremnek a két oldalaként értelmezhetjük a különbséget, mert úgy tetszhet, mintha a mágia két formájáról lenne szó, ám ha mélyebbre tekintünk, rájövünk, hogy egymással alapvetően felcserélhetetlen oldalakról van itt szó. A helyesen értelmezett fehér mágia tehát nem a fekete mágia ellentettje, hanem a lélek ősvilágának valódi és hiteles része! Ahhoz, hogy a fehér erőt és annak hatalmát megérezzük, és hogy az képes legyen számunkra valóságos formájában kiteljesedni, alaposan meg kell ismerkedni annak a lényegével. A tanulmány következő bevezető része ezt a célt szolgálja. Aki a megfelelő szellemben alkalmazza a fehér mágiát, az képes megvédeni magát, környezetét és szeretteit a romboló fekete-mágikus erőktől.


Az átokról


A téma - szerintem - sokkal nagyobb, mintsem ki lehetne tárgyalni - kielégítõen - egy rövidebb értekezésben. Az bizonyos, hogy a megátkozottra hogyan fog hatni a feléje kimondott átok, nem kifejezetten csak tõle függ. Akármennyire szeretnénk "vigasztalni / bátorítani" nem szabad -szerintem - félrevezetni. Ha az átkozó érti a dolgát, vajmi keveset számít, hogy a megátkozott mit akar és gondol. Az átok bizony beépül...


Az átkozódó kézmozdulat egy speciális tartásforma: a hozzáértõ, eleve kifeszített 5 ujjal átkoz,
és a tenyere közepébõl ... A másik kezével pedig "leföldeli" magát, hogy a visszapattanó negatív energiákat levezesse magáról...


Tehát ami a lényeg: az átok egy "információstruktúra csomag", amit az átkot vetõ a célpontra küld. Sok-sok (legalább 30-40 féle) szempont van, ami erõsítheti vagy gyengítheti a megvalósuló hatást. Az egyik - és legfontosabb- csoport a küldés erõssége, a másik csoport a vétel (befogadás) képessége, azaz készsége. 


Minderrõl azért is írok, mert ezek nem csak az átoknál, hanem - természetesen - a pozitív,
segítõ ráhatásoknál is ugyanígy vannak.


Elsõként az számit, hogy honnan és mekkora energiát mobilizálunk a struktúra életre-keltéséhez.
Ez lehet fizikai, asztrális, mentális és kauzális, vagy ezek variációja.


Második, hogy mennyire pontosan állítjuk össze a struktúrát. Van-e benne belsõ harmónia vagy nincs?


A harmadik, hogy lezárjuk az energia utánpótlását vagy tovább tápláljuk, esetleg hónapokon (éveken) keresztül.


A legdurvább, ha önállóvá tesszük, saját "energia generátorral" látjuk el, és intelligenciát is adunk neki.


Ezután lényeges, hogy melyik ponton illetve melyik pontokon hatunk a célszemélyre.
Egy vagy több behatolási / kapcsolódási pontra küldjük a ráhatást. Ezalatt értem, hogy melyik síkokon és a síkokon belül melyik energetikai központokra hatunk.


Mindeddig teljesen mindegy, hogy ki és milyen a célszemély.


Ezután további szempontokat vehetünk fel - még mindig az operátor szempontjából - attól függõen, hogy mit tudunk a célszemélyrõl, ugyanis különbözõ tulajdonságainak ismeretében segíthetjük a beépülést, sõt rákapcsolhatjuk a célszemély saját energia ellátására.


Bekapcsolhatunk más -segítõ - személyeket is.


És most eljutottam oda ami tulajdonképpen mindig felmerül: MIT TEHETUNK UTÓLAG?!


Gátolhatjuk illetve segíthetjük a beépülést, a megvalósulást. Javaslok mind a _négy_ szinten gátló cselekedeteket.


Gondoljuk most át, milyen is az átok struktúrája? Mintha egy pókháló ráesne a célszemélyre, és a pók bemászna a célszemélybe és belülrõl rágná azt, a hálón lévõ petékbõl pedig újabb és újabb pókok kelnének életre?


Néhány lehetõség:


FIZIKAI SZINTEN: hideg, sós vízben való fürdõ, napfürdõ, bõrmasszázs, minimum 5-10 percre fehér lepelbe való burkolódzás.


ASZTRALIS SZINTEN: szeretet, vidámság és nemtörõdömség a megvalósulás irányában. Érzelmekben és kimondott szavakban, saját erõnk, egészségünk, vidámságunk, szeretetteljességünk tudatosítása. Az átkot vetõ "szeretetteljes lesajnálása". (Ez kb. olyan, amit akkor érzünk, amikor egy gyerek ránk fog egy játék pisztolyt, és "lelõ" vele.)


MENTÁLIS SZINTEN is a "szeretetteljes lesajnálás", a hit saját erõnkben, a lendületes - az átokhoz nem kapcsolódó - életcélok tervezése és programunkba állítása a fontos cselekedet.


KAUZALIS SZINTEN: az életünk és eseményeink felajánlása Istennek vagy a hitünk szerinti Szellemi Vezetõnknek, és áldás, valamint segítség kérés Önmagunk és az átkot vetõ számára.


Hasznos lehet egy csakra - és aura-tisztítás, valamint "védelem" felépítése is.


Mindez így meglehetõsen bonyolultnak tûnhet, pedig csak a fõ töredékét írtam le a lehetõségeknek és lehetséges eszközöknek. Mindez, részben AUTOMATIKUSAN is mûködik.


Vagyis maximálisan érvényesül, a régi tanmese:
- Mester, árthat nekem az átok?
- Nem árthat.
- De mester, biztos, hogy nem árthat?
- Most már nem biztos...